სასტუმროს გამწვანება & დიზაინი მასტერკლასი – ტურიზმისა და სასტუმროს მართვის აკადემია