დაიწყო მიღება 2 თვიან კურსზე სასტუმროს მენეჯმენტი მენეჯერებისთვის