ბათუმში სასტუმროს ეფექტური მართვის ტრენინგი ჩატარდა – ტურიზმისა და სასტუმროს მართვის აკადემია