ტურიზმისა და სასტუმრო საქმიანობის სამართლებრივი რეგულირების მასტერკლასი – ტურიზმისა და სასტუმროს მართვის აკადემია