მასტერკლასი კვებისა და სასმელების მართვაში – ტურიზმისა და სასტუმროს მართვის აკადემია