კურსები და ტრენინგები – ტურიზმისა და სასტუმროს მართვის აკადემია

პროგრამები და ტრენინგები

ტურიზმისა და სასტუმროს მართვის აკადემია გთავაზობთ შემდეგ პროფესიულ კურსებსა და ტრენინგებს:

 • სასტუმროს მენეჯმენტის ინტეგრირებული კურსი
 • სასტუმროს მართვისა და ოპერირების სრული კურსი (არსებულ ქეისზე მუშაობა, რეალური სასტუმროს მომზადება გახსნისთვის)
 • სტუმრის მიღება-განთავსების სპეციალისტი
 • კვებისა და სასმელების მენეჯმენტი
 • სასტუმროს ღონისძიებებისა და ჯგუფური გაყიდვების მენეჯმენტი სასტუმრო ინდუსტრიაში
 • სერვირების ხელოვნება
 • სასტუმროს დასუფთავების მომსახურების უზრუნველყოფა, სასტუმროს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
 • სასტუმროების გლობალური მართვის სისტემა: OPERA PMS
 • მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტები
 • სტუმრის 100%-იანი კმაყოფილება
 • უკმაყოფილო სტუმრებთან ურთიერთობის ხელოვნება და სტრესული სიტუაციების მართვა
 • ლიდერობა
 • მენეჯმენტი
 • მართვის ეთიკა
 • ურთიერთობის ფსიქოლოგია
 • დროის მენეჯმენტი და პრიორიტეტები
 • პრეზენტაციის უნარები, საჯარო გამოსვლები
 • ეფექტური კომუნიკაცია
 • ფიქრის ძალა და შინაგანი მოტივაცია
 • წარმატების ფორმულა
 • პოზიტიური აზროვნების გასაღები; მიზნის მიღწევის გზები
 • გუნდი და ჯგუფი - ორგანიზაციის მართვა თანამედროვე მეთოდებით
 • გასაუბრების ხელოვნება (რეზუმეს შედგენა; იმიტაციური გასაუბრების წარმოება)
 • სასტუმროს ეფექტური მართვა - მენეჯერებისათვის
 • ინგლისური ენა ბარმენებისა და სერვირების სპეციალისტებისათვის
 • ინგლისური ენა სასტუმროს მიღება-განთავსების სპეციალისტებისათვის
 • ინგლისური ენა - ზოგადი და პროფესიული ინგლისური ენის ინტეგრირებული კურსი
 • რუსული ენა - ზოგადი და პროფესიული ინგლისური ენა
 • ინგლისური ენა - ზოგადი, აკადემიური და პროფესიული