ბათუმში სასტუმროს ეფექტური მართვის ტრენინგი ჩატარდება – ტურიზმისა და სასტუმროს მართვის აკადემია