აკადემის წარმატებული კურსდამთავრებული – ადელინა მესროპიანი – ტურიზმისა და სასტუმროს მართვის აკადემია