სერვისები – ტურიზმისა და სასტუმროს მართვის აკადემია

კორპორაციული შეკვეთები სასტუმროებისთვის

1სასტუმროს მენეჯმენტი შუა რგოლის მენეჯერებისთვის
2ტრენინგი სასტუმროს გენერალური მენეჯერებისთვის
3დიასახლისების ტრენინგი
4კვებისა და სასმელების ტრენინგი
5ტრენინგი ღონისძიებებსა და გაყიდვებში
6ფრონტ ოფისის ტრენინგი
7უსაფრთხოების ტრენინგი
8ტრენინგი მარკეტინგის დეპარტამენტისთვის
9მართვის ეთიკა
10ეფექტური კომუნიკაცია/კომუნიკაციის სახეები
11სტუმრის ფსიქოტიპები; მართვის ფსიქოლოგია
12პრობლემური სიტუაციების მართვა